Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Door toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Belangrijke mededeling vooraf

De theorie en oplossingen op deze website worden "as-is" gegeven. Net als bij het aankopen van een boek wordt aan de lezer door de auteur geen verdere uitleg gegeven over de inhoud ervan. Dit zou trouwens ondoenbaar zijn. We hebben alleszins geprobeerd de inhoud zo duidelijk en correct mogelijk op te stellen (zie ook verder).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de maker van deze website of rechthoudende derden.

De vragen zijn afkomstig van verschillende bronnen. De auteurs zijn vermeld waar nodig. Sommige vragen van examens zijn gereconstrueerd door deelnemers aan het examen. Theorie en oplossingen van de vragen zijn opgesteld door de maker van deze website.

In de theorie komen afbeeldingen voor waarvan auteursrechten vermeld dienen te worden. Dit is steeds gedaan waar van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De maker van deze website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

De maker van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De maker van deze website geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De maker van deze website kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De maker van deze website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Plaatsen van inhoud op de website (bvb. berichten)

Gebruikers van de website plaatsen geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel georiënteerde of andere inhoud die in strijd is met (inter)nationale wetten.

Berichten voor commerciële doeleinden zijn verboden. Het is uitdrukkelijk verboden voor recruiters om het forum te gebruiken als een kanaal voor aanwervingen.

Ook verbindt de gebruiker zich ertoe om geen inhoud online te plaatsen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, tenzij hij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van de eigenaar van deze rechten, of er zelf de auteur van is.

Bovendien is het verboden om een bericht te plaatsen dat privégegevens van een derde bevat, zoals e-mail- of postadressen, of een telefoonnummer.

Een gebruiker mag ook geen reclame maken of aanbiedingen met een commercieel oogmerk doen. Ook verboden is het vermelden van linken naar commerciële websites, of elke andere praktijk die naar reclame verwijst.

Eveneens mag een gebruiker geen hyperlinks mededelen of vragen, die naar andere websites of fora met een onwettige inhoud verwijzen.

Als van identieke of soortgelijke berichten meerdere exemplaren worden geplaatst, kan dit als spamming worden beschouwd. Een gebruiker mag trouwens geen berichten plaatsen waarvan hij niet de auteur is, en evenmin de identiteit of de schuilnaam van iemand anders aannemen.

De gebruiker erkent dat alleen hij aansprakelijk is voor de commentaren die hij online heeft geplaatst, voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortkomen en voor elke niet-nakoming van zijn verplichtingen krachtens de wettelijke regelingen en bepalingen, die op dit forum van toepassing zijn.

Privacybeleid

De maker van deze website hecht belang aan uw privacy.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de werking van de website.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan daarvoor een bericht sturen aan de website beheerder.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden enkel cookies gebruikt die nodig zijn voor de werking van de site, zoals de logingegevens voor de automatische login, de gebruikerstaal,...

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

©2017-2022 SIRTAQI